Sin categoría

Estudi de generació d’energia per a un sistema híbrid fotovoltaic-Eòlic a Premià de Mar

El propòsit d’aquest document és estudiar la generació d’energia esperada d’un dels nostres kits de Home Energy Assistant, específicament a Premià de Mar. Aquest document pretén donar una idea sobre el que pot esperar generar el nostre kit.

Metodologia utilitzada per calcular la generació fotovoltaica

Per calcular la generació fotovoltaica, estem utilitzant el Sistema d’Informació Geogràfica Fotovoltaica, creat pel Joint Research Center. Aquesta calculadora es basa en les màximes hores solars (durant quantes hores en un dia la irradiació en un punt és de 1kW / m2), que és una forma exacta d’estimar la generació fotovoltaica en aquest punt. Aquest càlcul té en compte les pèrdues del sistema, de manera que l’estimació pot ser tan precisa com sigui possible. Les dades s’extreuen de la base de dades PVGIS-CMSAF.

Metodologia utilitzada per calcular la generació eòlica

Per calcular la generació Eòlica, estem utilitzant una aplicació a Internet creada per Enair que estima la generació Eòlica en un cert punt. Aquesta calculadora es basa en una distribució estadística de la velocitat del vent. S’ha ampliat a la distribució de Weibull. Aquesta distribució de probabilitat és clau per ser tan precisa com sigui possible en l’estimació de generació. Les dades s’extreuen de DTU, MERRA-2, VAISALA i BBDD, que són bases de dades internacionals. A més d’aquestes bases de dades, la base de dades CENER també s’utilitza en les estimacions en territori espanyol. Utilitzant la distribució de probabilitat i la variació estacionària (quant es calcula la generació eòlica d’un mes a la generació mitjana), podem calcular la generació Eòlica prevista en un determinat punt.

Generació fotovoltaica a Premià de Mar

Mitjançant la calculadora que el JRC ha facilitat, s’extreuen les dades següents (la potència nominal del sistema fotovoltaic està basada amb el nostre kit solar, 810W o 0.8kW):

Actuació de connexió a la xarxa

PV PVGIS estimacions de generació d’energia solar

Ubicació: 41 ° 29’38 «Nord, 2 ° 21’32» Est, Elevació: 21m a.s.l.

Base de dades de radiació solar utilitzada: PVGIS-CMSAF

Potència nominal del sistema fotovoltaic: 0,8 kW (silici cristal·lí)

Pèrdues estimades per temperatura i baixa irradiància: 9,6% (utilitzant temperatura ambient local)

Pèrdua estimada deguda a efectes de reflectància angular: 2,5%

Altres pèrdues (cables, inversor, etc.): 14,0%

Pèrdues del sistema fotovoltaic combinat: 24,2%

Donades aquestes dades, podem esperar una generació fotovoltaica diària entre 2,29 kWh i 4.03 kWh. La mitjana és de 3,35 kWh.

La inclinació i Azimut del panell fotovoltaic està optimitzada per la calculadora, que ens dóna una inclinació de 37 graus i un Azimut de -2 graus (sent Sud als 0 graus i Est als -90 graus).

 

Generació eòlica a Premià de Mar

Mitjançant la calculadora i els recursos de dades a què fa referència la metodologia, podem extreure’ns aquestes dades específiques:

Aquestes dades són precises per a la nostra turbina eòlica, que té una potència nominal de 500W i va des d’1,5 m/s fins a 11,5 m/s, fins a 45 m/s.

Així, donat aquestes dades, trobem que la nostra generació diària mitjana d’energia Eòlica és 2566.62 Wh, o 2.5 kWh.

Actualitzem la variació estacionària per obtenir més informació sobre la generació mensual.

Trobem que la nostra generació variarà entre 2 kWh i 3 kWh per dia.

Generació total

En resum, ambdues generacions ens donen una visió sobre quanta generació total podem obtenir.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *